Geven

Als u het jongerenwerk Dronten wilt ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op het onderstaande rekeningnummer.

NL16 ABNA 0563 5903 51

T.n.v. Stichting Free XS Jeugdopvang