ANBI 

Stichting Free-XS Jeugdopvang heeft de ANBI status. De volgende informatie is hiervoor relevant. 
Ons RSIN nummer is 8161.37.225 en ons KvK nummer is 39076187. 

Stichting Free-XS heeft als doel om het christelijk jongerenwerk in gemeente Dronten te stimuleren en ondersteunen. Daarmee willen we jongeren een omgeving bieden waarin zij zichzelf en anderen kunnen leren kennen. En waarin zij kunnen bepalen hoe zij Jezus een plaats willen geven in hun leven. Stichting Free-XS organiseert zelf geen activiteiten maar ondersteunt en faciliteert het jongerenwerk in Dronten en biedt hen een juridische en financiële basis voor hun activiteiten. 

Het beleidsplan heeft als hoofdpunten: 

 • Beheer van Jongerencentrum DeBoot en deze beschikbaar stellen voor activiteiten met en/of voor jongeren 
 • Faciliteren van het jongerenwerkersplatform in gemeente Dronten om onderlinge afstemming te bevorderen en een sterk gezamenlijk programma te organiseren 
 • Fondsenwerving ten behoeve van het gezamenlijk jongerenwerk middels donaties.

  Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
  Jenne Hummel – voorzitter 
  Evelien Hummel – penningmeester en secretariaat 

  Het beloningsbeleid van de stichting is dat alle activiteiten van de betrokkenen vrijwillig gebeurt. Er wordt geen vergoeding gegeven voor het uitvoeren van activiteiten. Er wordt enkel vergoeding betaald voor gemaakt onkosten ten behoeve van het werk van de stichting. 

  De financiële overzichten van Stichting Free-XS zijn te lezen via de volgende links:

 • free-xsjaarrekening2018
 • free-xsjaarrekening2019
 • free-xsjaarrekening2020
 • free-xsjaarrekening2021
 • free-xsjaarrekening2023